خرداد... ماهی که همیشه مشغولیم!

یاد خرداد های بچگی،  بوی پوشال نم زده ی کولر آبی وسط روزهای امتحانبار خرداد،  سبکبالی یک ساعت بعد از آخرین امتحان،  دویدن توی داغی کوچه های خلوت،  و به خونه رسیدن به خیر!

/ 7 نظر / 11 بازدید
تیراژه

سلام مهرداد...آخ نگو...الان تعطیلی ها بیشتر شده و لی کو اون سبکبالی...حالا این آخرین امتحان ها کش پیدا میکنند تو روزگارمون بدجوری..

تیراژه

سلام مهرداد...آخ نگو...الان تعطیلی ها بیشتر شده و لی کو اون سبکبالی...حالا این آخرین امتحان ها کش پیدا میکنند تو روزگارمون بدجوری..

شیر و خورشید

یادش بخیر مخصوصا مزه ی آخرین امتحان خیلی دلچسب بود

مامانگار

..آره واقعا بخیر مهردادعزیز.. ...خییییلی حس خوبی بود ..از سالن امتحان دراومدن !! ...اما سبکبالی اش فقط تا بعداز نهاربود...چون بعدش باید برا امتحان بعدی شروع میکردیم به خوندن...[ناراحت]

ماهی تنگ بلور

عاشق بوی پوشالم[بغل]هیشکی دیگه کولر آبی نداره چرا؟[رویا]

مهراسا

آخی! یادش بخیر! زیر باد کولر میشستیم خر میزدیم! گاهیم روی کتابا خوابمون میبرد! ماهی تنگ بلور!ما کولر آبی داریم![نیشخند]

دخترک زبون دراز

یاد اون رواز که تند تند می شمردیم که چندروز به پایا نآخرین امتحانمون مونده بخیر یاد اون روزا که می شستیم با خودمون می گفتیم امتحانا که تموم شد میرم فلان کارو انجام میدم بخیر...یاد روز آخر ین امتحان اون اشکا اون خداحافظی ها بخیر...یه لبخند با این پستت نشست رو لبم ممنون ...